Freshconnectissa on mahdollista viitata tikettikeskustelussa oleviin sanoihin tai lauseisiin ja korostaa niitä.


Asiat voivat olla joko asiakkaan viestistä, asiakaspalvelijoiden vastauksista tai sisäisistä muistioista.


Kun sinulla on tiketin sisäinen chat-keskustelu auki joko Freshdeskissä tai Freshconnectin selainversiossa, näkyy hiiren osoitin hieman erilaisena. Tällöin kun maalaat keskusteluita sanojat, ilmestyy päälle nappi Highlight and Discuss. Paina sitä ja kirjoita sen jälkeen keskusteluun omat mietteesi asiasta.Vaihtoehtoisesti voit myös ensin maalata tekstin, avata sen jälkeen keskusteluikkunan, jolloin maalaamaasi kohtaan tulee samainen nappi esille.


Keskusteluikkunaan tulee viite maalattuun kohtaan, jonka jälkeen voit kirjoittaa oman saatteesi siitä.
Tämän jälkeen keskustelusta on linkki ko. kohtaan keskustelussa, samoin keskustelussa näkyy kyseinen kohta keltaiseksi väritettynä, vaikka Freshconnect-keskustelu ei olisi aukikaan. Tällöin tikettiä lukeva huomaa, että kyseisestä kohdasta on keskusteltu ja keskusteluun on linkki suoraan tiketin kyseistä kohdasta.
Mikäli chat-keskustelussa viitataan useampaan kohtaan tiketillä, päästään kyseistä kohtaa keskustelusta klikkaamalla suoraan vastaavaan kohtaan tiketin keskusteluketjussa.